ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

10/01/2020 - 09:43 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
10/01/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του Εργαστηρίου Γενικής Φυτοπαθολογίας 5ου εξαμήνου (Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν την Τετάρτη, 22-01-2019 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου ως εξής:

Από Α-Κω                                        09:30-11:00

Από Λα-Χ                                         11:15-12:45

 

Εκ του Εργαστηρίου

10/01/2020 - 09:43