ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

23/12/2019 - 12:15 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
23/12/2019
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου από 8 έως 18 Ιανουαρίου 2020

Αγαπητή φοιτήτρια/ Αγαπητέ φοιτητή

Η άποψή σας είναι πολύτιμη για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Για αυτό σας προσκαλούμε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που διδαχτήκατε, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο

εδώ: http://evaluation.geneticslab.gr

Η εφαρμογή θα ανοίξει στις 10.00 πμ στις 8 Ιανουαρίου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 24.00 μμ στις 18 Ιανουαρίου 2020.

23/12/2019 - 12:15