Δημοσίευση προκήρυξης

20/12/2019 - 13:36 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
20/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκήρυξης
Προκηρύξεις Θέσεων

 Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσεως καθηγητή που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300/9-12-2019 (τ. Γ΄).

20/12/2019 - 13:36