Δημοσίευση προκηρύξεων

20/12/2019 - 13:32 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
20/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκηρύξεων έξι (6) θέσεων καθηγητών που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2253/29.11.2019 (τ. Γ΄).

20/12/2019 - 13:32