ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.

20/12/2019 - 09:45 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
20/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

20/12/2019 - 09:45