Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

12/12/2019 - 09:01 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
12/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προκηρύξεις Θέσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά την αριθ. 5/04.12.2019 συνεδρίασή της αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. Μελισσοκομία του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών, πεντάωρου επιλογής μαθήματος

2. Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών, πεντάωρου επιλογής μαθήματος

εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με διδάσκοντες,, οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμενου Χρόνου.

12/12/2019 - 09:01