Σεμινάριο ACA στο πλαίσιο της θεματικής "What's new in Brussels?

11/12/2019 - 16:05 -- European Progra...
Ημ/νία:
11/12/2019
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Σεμινάριο ACA στο πλαίσιο της θεματικής "What's new in Brussels?
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Το σεμινάριο θα γίνει στις 24/1/2020 στο University Foundation (Βρυξέλλες) με θέμα: "What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programes"

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο https://acaevents.events.idloom.com/whats-new-in-brussels-2020

11/12/2019 - 16:05