Εργαστήριο: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)», 7o ΕΞ ΕΦΠ

11/12/2019 - 10:34 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
11/12/2019
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Εργαστήριο: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)», 7o ΕΞ ΕΦΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ουΕξαμήνου του Τμήματος ΕΦΠ, ότι το Εργαστήριο του Μαθήματος «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)»,  θα γίνει την Πέμπτη 12.12.2019 στο Α΄ Αμφιθ. Κεντρικού Κτηρίου, σε τμήματα, ως εξής:

1) Μ – Τέλος καταλόγου: 12:30 μμ

2) Α – Λ: 13:30 μμ

11/12/2019 - 10:34