Δημοσίευση προκηρύξεων

04/12/2019 - 14:18 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
04/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκηρύξεων έξι (6) θέσεων καθηγητών που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2156/18-11-2019 (τ. Γ')

04/12/2019 - 14:18