Δημοσίευση προκηρύξεων

04/12/2019 - 14:14 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
04/12/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκηρύξεων
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκηρύξεων επτά (7) θέσεων καθηγητών που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2195/20-11-2019 (τ. Γ')

04/12/2019 - 14:14