Διεθνές συνέδριο "Air Pollution threats to Plant Ecosystems"

02/12/2019 - 20:35 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
02/12/2019
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θέμα:
Διεθνές συνέδριο "Air Pollution threats to Plant Ecosystems"
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Σας ενημερώνουμε ότι το διεθνές συνέδριο με τίτλο "Air Pollution threats to Plant Ecosystems" θα πραγματοποιηθεί 4-8 Μαΐου 2020 στην Πάφο της Κύπρου.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα  www.ozoneandplants2020.com

Local organizer: Αναπλ. Καθ. Κ. Σαϊτάνης

Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

02/12/2019 - 20:35