ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Λ. Α. Φ.

21/11/2019 - 11:27 -- Dimosthenis Nik...
Ημ/νία:
21/11/2019
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Λ. Α. Φ.
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τμήματα (ΦΠ7,ΦΠ8 ΦΠ9,ΦΠ10 ,ΦΠ11,ΦΠ12) της Λ.Α.Φ. θα έχουν έκτατο Εργαστήριο την Τετάρτη 27/11/19

σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 

21/11/2019 - 11:27