Ανακοίνωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.

17/11/2019 - 08:53 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
17/11/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.
Προπτυχιακές Σπουδές

Τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου θα παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, οι φοιτητές των ομάδων Α και Β.

Από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

17/11/2019 - 08:53