ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

31/10/2019 - 18:02 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
31/10/2019
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες συντήρησης (ελαιοχρωματισμοί, μηχανουργικά, ξυλουργικά) των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 960 (ΔΤΥ)/31.10.2019

31/10/2019 - 18:02