Η κλιματική αλλαγή σε μία ημερίδα για την κλωστοϋφαντουργία; / Climate change @ a textile event?

21/10/2019 - 18:24 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
21/10/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Η κλιματική αλλαγή σε μία ημερίδα για την κλωστοϋφαντουργία; / Climate change @ a textile event?
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

GR: Στις 17 Οκτωβρίου, 2019, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργάνωσε και φιλοξένησε την Ημερίδα με θέμα «Η εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργίας σε έναν σύγχρονο κόσμο σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων» με την ευγενική χορηγία του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών. Στα πλαίσια της ημερίδας, οι ομιλητές Θωμάς Νάσιου, CEO, USTER Technologies AG, SWITZERLAND και Βασίλειος Φασόης, Digital Innovator in Engineered Textiles, NIKE, USA έδωσαν τη δική τους ματιά σχετικά με τα μελλοντικά βήματα του κλωστοϋφαντουργικού τομέα στην παγκόσμια αγορά.

Και τι γίνεται με το θέμα της βιωσιμότητας στα μελλοντικά βήματα του κλωστοϋφαντουργικού τομέα; Υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος, της βιώσιμης γεωργίας και της βιωσιμότητας των υφαντουργικών πρώτων υλών, η οποία σχολιάστηκε κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα CLICHA.

EN: On October 17, 2019, the University of West Attica organized and hosted the ““Evolution of Textiles in a Modern World of Product Creation”, sponsored by the Hellenic Textile Engineers Association. During the event, invited speakers Thomas Athanasiou, CEO, USTER Technologies AG, SWITZERLAND and Vasilios Fasois, Digital Innovator in Engineered Textiles, NIKE, USA gave their insight on the future steps of the textile sector in the global market.

But what about sustainability in the future steps of the textile sector? There is a strong link between Climate change, sustainable agriculture and the sustainability of textile raw materials which was highlighted by making reference to the CLICHA project.

21/10/2019 - 18:24