Οι ιστοσελίδες των CLICHA & FOSTEX @ συνάντηση DESSINO / The websites of CLICHA & FOSTEX @ the DESSINO Meeting

21/10/2019 - 18:21 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
21/10/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Οι ιστοσελίδες των CLICHA & FOSTEX @ συνάντηση DESSINO / The websites of CLICHA & FOSTEX @ the DESSINO Meeting
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

GR: Παράλληλα με τις προσπάθειες του προγράμματος DESSINO να διαμορφώσει την ιστοσελίδας του, η Φαίη Πλακαντωνάκη είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις ιστοσελίδες των Erasmus + προγραμμάτων CLICHA και FOSTEX κατά τη 2η συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο RIMT στο Chandigarh της Ινδίας.

EN: In parallel with the efforts of the DESSINO project to develop its website, Faye Plakantonaki was given the possibility to demonstrate the websites of the Erasmus+ projects CLICHA and FOSTEX, at the 2nd project meeting which took place at RIMT University at Chandigarh, India.

21/10/2019 - 18:21