Ενέργειες διάδοσης του CLICHA @ Συνάντηση FOSTEX / Activities of CLICHA project @ the FOSTEX Meeting

21/10/2019 - 18:16 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
21/10/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Ενέργειες διάδοσης του CLICHA @ Συνάντηση FOSTEX / Activities of CLICHA project @ the FOSTEX Meeting
Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

GR: Στις 11 Ιουνίου, 2019, η Project manager του προγράμματος CLICHA παρουσίασε στους εταίρους του προγράμματος FOSTEX ενέργειες διάδοσης που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του προγράμματος CLICHA καθώς και το website του προγράμματος.

EN: On June 11, 2019, the Project manager of the CLICHA project presented to the participants of the FOSTEX meeting dissemination activities which took place within the frames of the CLICHA project and demonstrated the project’s website.

 

21/10/2019 - 18:16