ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18/10/2019 - 15:10 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
20/10/2019
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ" ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10/2019

18/10/2019 - 15:10