ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (7ου ΕΞ ΕΦΠ)

11/10/2019 - 16:42 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
11/10/2019
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (7ου ΕΞ ΕΦΠ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Την προσεχή Πέμπτη, 17.10.2018 το Εργαστήριο Ανθοκομίας (7ο ΕΞ ΕΦΠ) δε θα πραγματοποιηθεί.

Η θεωρία του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Από το Εργαστήριο

11/10/2019 - 16:42