Πρόγραμμα εργαστηρίων του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ» (ΤΕΖΠΥ)

04/10/2019 - 12:17 -- Evaggelia Zoidou
Ημ/νία:
04/10/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Πρόγραμμα εργαστηρίων του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ» (ΤΕΖΠΥ)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To αναλυτικό πρόγραμμα των Εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος (Κωδ. 181) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΤΕΖΠΥ) έχει αναρτηθεί στο e-Class

 

Εκ του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας

Οι διδάσκοντες

04/10/2019 - 12:17