Έναρξη θεωρίας και εργαστηρίου για "Φυσικοχημεία Τροφίμων" (επιλογής 9ου, ΕΤΔΑ)

02/10/2019 - 17:14 -- Vassiliki Evangeliou
Ημ/νία:
02/10/2019
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Θέμα:
Έναρξη θεωρίας και εργαστηρίου για "Φυσικοχημεία Τροφίμων" (επιλογής 9ου, ΕΤΔΑ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο

02/10/2019 - 17:14