ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΝΑΤΩΝ ΤΠΟΑ

02/10/2019 - 13:40 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
02/10/2019
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΝΑΤΩΝ ΤΠΟΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Τα μαθήματα του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Α.)

θα αρχίζουν τη Δευτέρα 07-10-2019, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα.

 

                                                                             ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

02/10/2019 - 13:40