Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθ. "Γενική & Ανόργανη Χημεία" για τα Τμήματα ΕΤΔΑ, Β, ΕΦΠ και ΑΦΠ&ΓΜ

30/09/2019 - 12:58 -- Anastasia Mihou
Ημ/νία:
02/10/2019
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθ. "Γενική & Ανόργανη Χημεία" για τα Τμήματα ΕΤΔΑ, Β, ΕΦΠ και ΑΦΠ&ΓΜ
Προπτυχιακές Σπουδές
30/09/2019 - 12:58