Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος "ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ" (Κωδ. 152)

26/09/2019 - 20:51 -- Athanasios Kamoutsis
Ημ/νία:
26/09/2019
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας
Θέμα:
Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος "ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ" (Κωδ. 152)
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, που έχουν επιλέξει το μάθημα «Μετεωρολογία-Κλιματολογία», ότι οι Εργαστηριακές Ασκήσεις θα διεξάγονται σε εργαστηριακά τμήματα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (πρωινές ώρες, από 08:30 έως 12:15) στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (Κτήριο Χασιώτη, 1οςόροφος,  Αίθ. Νο 38). 

Οι  σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν την κατανομή των φοιτητών στα εργαστηριακά τμήματα, η ημέρα και οι ώρα διεξαγωγής τους θα παρουσιαστούν σε επόμενη ανακοίνωση με την ολοκλήρωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων φοιτητών .

Η Θεωρία του μαθήματος «Μετεωρολογία-Κλιματολογία»  θα διεξάγεται κάθε Τρίτη από 14:30 έως 16:15 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος, Αίθ. Νο 38), όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Αθανάσιος Καμούτσης

Επίκουρος Καθηγητής

26/09/2019 - 20:51