ΣΙΤΙΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

24/09/2019 - 09:27 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
24/09/2019
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΣΙΤΙΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Επισυνάπτονται έντυπα σχετικά με την παροχή δωρεάν σίτισης των φοιτητών.

24/09/2019 - 09:27