ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

24/09/2019 - 09:12 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
25/09/2019
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτονται έγγραφα που αφορούν την ολοκλήρωση της

εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ακ.έτους 2019-2020

24/09/2019 - 09:12