εξετάσεις _ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ

12/09/2019 - 12:22 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
12/09/2019
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
εξετάσεις _ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις στο μάθημα

ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ (Θεωρία και Εργαστήριο)  (κωδ. Μαθήματος 16)

 θα γίνουν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019  από 9 έως 11 πμ.

στο αμφιθέατρο Φραγκόπουλου

12/09/2019 - 12:22