Εξετάσεις του μαθήματος Ανοσολογία για τους φοιτητές του τμήματος ΕΖΠΥ

11/09/2019 - 11:27 -- Ariadne Loukia Hager
Ημ/νία:
11/09/2019
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Εξετάσεις του μαθήματος Ανοσολογία για τους φοιτητές του τμήματος ΕΖΠΥ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη 17/9/2019 ως εξής:

Η ύλη που διδαχθήκατε από την κ. Χάγερ θα εξεταστεί γραπτώς 11:00 -12:00 στο αμφιθέατρο Καλαϊσάκη (σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων). Έχει αναρτηθεί αρχείο στον φάκελο των εγγράφων με ερωτήσεις αυτοελέγχου ανά διάλεξη. Για τα εργαστήρια, ερωτήσεις υπάρχουν στο τέλος του κάθε φυλλαδίου.  

Η ύλη που διδαχθήκατε από τον κ. Μπόση θα εξεταστεί προφορικώς στο γραφείο του κ Μπόση στον 1ο όροφο του κτιρίου Δημακόπουλου, όπου μπορείτε να προσέρχεστε μόλις ολοκληρώνετε την γραπτή εξέταση. 

Καλή επιτυχία 

11/09/2019 - 11:27