Δωρεάν εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες της γεωργίας

10/09/2019 - 13:19 -- Evangelos Dimitriou
Ημ/νία:
10/09/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας
Θέμα:
Δωρεάν εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες της γεωργίας
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Το έργο “Skills Alliance for Sustainable Agriculture – SAGRI” στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαδάκη, καλεί νέους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο σεμινάριο εκπαίδευσης για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία και πιο συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

•Γεωργία Ακριβείας

•Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία

•Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στη γεωργία

•Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού.

•Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και οι εφαρμογές τους στη γεωργία.

•Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά.

Στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρο-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για μια βιώσιμη γεωργία.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον εταίρο του έργου Eurotraining.

Oι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τα σεμινάρια και τις αντίστοιχες εξετάσεις θα λάβουν πιστοποίηση «Βιώσιμου Αγρότη» σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 που αποτελεί το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή εδώ

10/09/2019 - 13:19