Εξετάσεις Σεπτεμβρίου για το μάθημα «Φυσικά Προϊόντα: Χημεία & Βιοδραστικότητα» 8ου εξαμήνου

04/09/2019 - 14:16 -- Anastasia Mihou
Ημ/νία:
04/09/2019
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου για το μάθημα «Φυσικά Προϊόντα: Χημεία & Βιοδραστικότητα» 8ου εξαμήνου
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ΕΤΔΑ που επιθυμούν να εξεταστούν στη Θεωρία ή/και στο Εργαστήριο του μαθήματος

"ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 8ου εξαμήνου ότι η εξέταση θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 πμ στον χώρο του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας.

04/09/2019 - 14:16