ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΔΑ

26/07/2019 - 16:52 -- Oyrania Kalantzi
Ημ/νία:
26/07/2019
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΔΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Η εξέταση του μαθήματος  Ενζυμολογία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις θα γίνει Δευτέρα 23/9/2019 , 11.00-14.00

Η εξέταση του μαθήματος  Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων  θα γίνει Δευτέρα 16/9/2019 , 11.00-14.00

Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, κτηριο Χασιώτη, ισόγειο.

26/07/2019 - 16:52