ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική" (2019-2020)

25/07/2019 - 13:59 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
25/07/2019
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική" (2019-2020)
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

" Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική "

του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Κ.Οιχαλιώτης, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294098, email: ehaliotis@aua.gr)
  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)
  • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Καλύβας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ. 2105294091,email: kalivas@aua.gr)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν την αίτηση τους από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

Περισότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.afp.aua.gr/?page_id=59

Συνημμένα: 
25/07/2019 - 13:59