ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΒ, ΓΒΙ και ΓΒΙΙ

18/07/2019 - 14:18 -- Dimosthenis Nik...
Ημ/νία:
18/07/2019
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΒ, ΓΒΙ και ΓΒΙΙ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξέταση  των μαθημάτων και εργαστηρίων

Γενική Βοτανική, Γενική Βοτανική Ι και Γενική Βοτανική ΙΙ

θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 14:00 μμ στο  Αμφιθέατρο ¨Φραγκόπουλου¨ .

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

18/07/2019 - 14:18