Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

12/07/2019 - 11:05 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
12/07/2019
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00, στο Εργ. Μοριακής Βιολογίας στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελεάνας Καραχάλιου, με θέμα: «DNA Barcoding και φυλογενετική ανάλυση Ελασμοβράγχιων της Ανατολικής Μεσογείου μέσω μοριακών δεικτών».

Α/Α: 
88
12/07/2019 - 11:05