Συνέδριο με θέμα "The engaged university", Bled Σλοβενίας, 17-18/10/2019

03/07/2019 - 14:35 -- European Progra...
Ημ/νία:
03/07/2019
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Συνέδριο με θέμα "The engaged university", Bled Σλοβενίας, 17-18/10/2019
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Academic Cooperation Association (ACA) και το Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (CMEPIUS). Θα λάβει χώρα στο Bled της Σλοβενίας στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο https://acaevents.events.idloom.com/the-engaged-university-linking-the-g...

 

03/07/2019 - 14:35