ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΔΑΡΡΑ

28/06/2019 - 16:11 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
28/06/2019
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΔΑΡΡΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νικολέτα Δάρρα θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Σύγκριση Δεδομένων Παρακολούθησης Αγρού με Αισθητήρα Φερόμενο σε Γεωργικό Ελκυστήρα και Δορυφορικές Εικόνες» (Επιβλέπων: Σ. Φουντάς) την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 στις 14:30 στην Αίθουσα Β’ του ΠΜΣ στο κτίριο Ρουσόπουλου.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

28/06/2019 - 16:11