Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ

26/06/2019 - 22:09 -- Panagiotis Trivellas
Ημ/νία:
26/06/2019
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανάρτηση Προγράμματος Σπουδών του Νέου Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ)

Α/Α: 
1
26/06/2019 - 22:09