Ακαδημαϊκή ημερίδα: Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία /Academic info day: Climate change in Agriculture

26/06/2019 - 17:46 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
26/06/2019
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Ακαδημαϊκή ημερίδα: Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία /Academic info day: Climate change in Agriculture
Εκδηλώσεις

Στις 23 Μαΐου 2019, διοργανώθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η ακαδημαϊκή ημερίδα με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία», στα πλαίσιο του ομώνυμου ERASMUS+ προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν στους φοιτητές, καθηγητές και το ενδιαφερόμενο κοινό μεθοδολογικά θέματα για την εκτίμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, εφαρμοσμένες πρακτικές έξυπνων γεωργικών συστημάτων, αποτελέσματα μελετών εφαρμογής με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου στις καλλιέργειες, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τους τρόπους που η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτροφή ζώων και την παραγωγικότητά τους. Επιπρόσθετα, αναλύθηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα από το πρόγραμμα CLICHA και, η καθηγήτρια Φάλια Οικονόμου παρουσίασε τις εμπειρίες της ως μέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος “New Agriculture for New Generation”. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ζωηρό διάλογο ανάμεσα στους ομιλητές και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που τάσσονται κατά της ύπαρξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιδράσεών της στο περιβάλλον. Μια σειρά από γεγονότα και αριθμούς παρατέθηκαν από τις δύο πλευρές, αφήνοντας το κοινό να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.

 

On May 23, 2019, the Agricultural University of Athens organised and hosted the “Climate Change in Agriculture” info day which drew its name from the homonymous ERASMUS+ project name.
During this academic info day, students, teachers and stakeholders were presented with the methodology aspects to assess the consequences of Climate Change, case studies demonstrating the role of smart agriculture and calculated choices into tackling the adverse consequences into crops production and examples of how livestock production is adversely influenced by the rise of the planet’s temperature. Moreover, the role of education within the frames of the CLICHA project was presented, but also Prof. Dr. Falia Oikonomou had the change to share her experience as part of a different educational project, entitled “New Agriculture for New Generation”. Finally, at the discussion part of the event, the audience had the opportunity to attend a live warm debate between the speakers and members of the academia who remain unconvinced that Climate Change exists and influences the environment. A series of facts and figures were exchanged by the debating sides leaving the final conclusions to be drawn by the participants.

26/06/2019 - 17:46