Υπενθύμιση Παρουσίασης Δ.Δ. του κ. Στ. Σιαφάκα

19/06/2019 - 10:57 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
19/06/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Υπενθύμιση Παρουσίασης Δ.Δ. του κ. Στ. Σιαφάκα
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας κ.  Σταύρος Σιαφάκας θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Διερεύνηση κόστους διατροφής μηρυκαστικών ζώων από ιδιοπαραγόμενες ή/και αγοραζόμενες ζωοτροφές ανάλογα με το παραγωγικό σύστημα» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στις  21/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α..

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.    

19/06/2019 - 10:57