Παρουσίαση Δ.Δ. του κ. Αλέξανδρου Μαυρομμάτη

18/06/2019 - 11:07 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
18/06/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Παρουσίαση Δ.Δ. του κ. Αλέξανδρου Μαυρομμάτη
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας κ.  Αλέξανδρος Μαυρομμάτης θα αναπτύξει δημόσια τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Επίδραση της ενσωμάτωσης του μικροφύκους Schizochytrium sp. στο σιτηρέσιο αιγών στα παραγωγικά χαρακτηριστικά και σε ορισμένες βιοχημικές παραμέτρους» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στις  21/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην Αίθουσα Στερεοσκοπίας του κτιρίου Δημακόπουλου του Γ.Π.Α..

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.   

18/06/2019 - 11:07