ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ" ΘΕΩΡΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

10/06/2019 - 23:28 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
10/06/2019
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ" ΘΕΩΡΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΘEΩPIAΣ ΤΟΥ MAΘHMATOΣ:   «ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΜΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.2.2. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

2.2.5. ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

2.3.1. ΟΙ ΝΟΣΗΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.1.1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.1.2.ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

4.1.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΛΙΑΚΩΝ ΥΦΩΝ

4.1.4. ΜΥΚΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.2. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.2.2. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΨΕΥΔΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ, ΧΡΩΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ

4.6. ΜΟΡΦΕΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ, ΧΡΩΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ.

4.6.1. ΜΟΡΦΕΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ, ΧΡΩΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

5.3. ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (ολόκληρο το κεφάλαιο)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 (ολόκληρο το κεφάλαιο)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

10.1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ

10.2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

10.2.1. ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ Ή ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΗΣ

10.2.1.1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

10.2.1.2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

10.2.2. ΔΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

10.2.2.1. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

10.2.2.2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΦΥΤΟΑΛΕΞΙΝΕΣ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΛΕΞΙΝΗΣ- ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΦΥΤΟΑΛΕΞΙΝΩΝ-ΦΥΤΟΑΛΕΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΚΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΑΛΕΞΙΝΩΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

10.2.3. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

10.2.3.1. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

10.2.3.3. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

10.2.3.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

10.2.4. ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

10.2.4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10.2.4.2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

10.2.4.3. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΣΗΜΑ

10.2.4.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ»

10.2.4.5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

10.2.5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΗΣ ΜΗ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

10.3. ΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

10.3.1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ – ΞΕΝΙΣΤΩΝ

10.3.1.1. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

10.3.2. ΕΙΔΗ ΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΦΥΛΗ = AVR Κ.Α.)

10.3.4. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10.3.5. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ – ΞΕΝΙΣΤΩΝ

10.3.6. ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

11.1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΠΙΦΥΤΙΟΛΟΓΙΑ

11.2. ΤΟ ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

11.3. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

13.1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

13.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

13.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

13.3.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

14.1. Η ΓΚΡΙΖΑ ΜΟΥΧΛΑ Ή Ο ΒΟΤΡΥΤΗΣ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΠΛΟΥ

14.2. Η ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

14.5. Ο ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ

14.9. Η ΒΕΡΤΙΣΙΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

14.10. Η ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

14.11. Ο ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

14.14. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

14.15. ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ

14.16. Η ΡΙΖΟΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

14.17. Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ

14.18. Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

14.19. Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

10/06/2019 - 23:28