Παρουσίαση Δ.Δ. του κ. ΣΤ. ΣΙΑΦΑΚΑ

10/06/2019 - 11:09 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
10/06/2019
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Παρουσίαση Δ.Δ. του κ. ΣΤ. ΣΙΑΦΑΚΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε οτι ο υποψήφιος Διδάκτορας κ. Σταύρος Σιαφάκας θα αναπτύξει δημόσια τη Δ.Δ. με τίτλο" Διερεύνηση κόστους διατροφής μηρυκαστικών ζώων απο ιδιοπαραγόμενες ή/και αγοραζόμενες ζωοτροφές ανάλογα με το παραγωγικό σύστημα", που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στις 21/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α..

10/06/2019 - 11:09