ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εργ. Γ. ΥΓΡΑΥΛΙΚΗΣ

03/06/2019 - 21:38 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
03/06/2019
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εργ. Γ. ΥΓΡΑΥΛΙΚΗΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν τη 

Παρασκευή 28/6/ 2019 και ώρα 11--2

  •  600 ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ (Θεωρία )      Αμφ. Κουτσομητόπουλου & Νιαβή
  •  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (Ε) (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ Αμφ. Κουτσομητόπουλου & Νιαβή
  •  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ (Θ)  ΒΙΟ & ΕΤΔΑ Αμφ. Κουτσομητόπουλου

και όχι 26/6/ 2019 που από λάθος γράφτηκε

 

 

03/06/2019 - 21:38