Εξετάσεις Μαθημάτων-Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

03/06/2019 - 13:21 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
03/06/2019
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Εξετάσεις Μαθημάτων-Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα για την εξέταση της Ανθοκομίας ΙΙ, τροποποιείται ως εξής:

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΙ, 9ο ΕΞ ΕΦΠ

Τρίτη 9.7.2019

Θεωρία &  Εργαστήριο

10:00

Αίθουσα: Οικείο Εργαστήριο

03/06/2019 - 13:21