ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΕΠΠΑ

03/06/2019 - 13:07 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
03/06/2019
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΕΠΠΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Αλέξανδρος Κέππας θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Αναθεώρηση της Κ.Υ.Α. 16/6631/89 για τον προσδιορισμό των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην Άρδευση του Ν. Αττικής», με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Ν. Δέρκα, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 στην Αίθουσα Β’ του ΠΜΣ στο ισόγειου του κτιρίου Ρουσόπουλου (δίπλα από την Γραμματεία).

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

03/06/2019 - 13:07