ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ"

30/05/2019 - 09:24 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
30/05/2019
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ"
Προπτυχιακές Σπουδές

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων : ΑΟΑ, ΑΦΠ&ΓΜ, Β να παραλάβουν τις σημειώσεις για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυτοπαθολογίας.

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του Εργαστηρίου θα αναρτηθεί εντός της εβδομάδας.

Εκ του Εργατηρίου

30/05/2019 - 09:24