ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΡΓΟΥ

29/05/2019 - 14:36 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
29/05/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΡΓΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Αναστασία-Μαρίνα Παλαιογεώργου, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Study of the biotechnological production of the 2,3-butanediol during growth of the selected prokaryotic strains on sugar-based renewable substrates” («Μελέτη της βιοτεχνολογικής παραγωγής σε 2,3-βουτανοδιόλης κατά την αύξηση επιλεγμένων προκαρυωτικών στελεχών σε σακχαρούχα ανανεώσιμα υποστρώματα»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 10.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Συνημμένα: 
29/05/2019 - 14:36