Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

24/05/2019 - 17:52 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
24/05/2019
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 και ώρα 11:30, στο Εργ. Μοριακής Βιολογίας στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Στέλλας Λογοθέτη, με θέμα: «Ιατρική Συστημάτων».

Α/Α: 
54
24/05/2019 - 17:52