ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

20/05/2019 - 12:49 -- Eirini Trikoili
Ημ/νία:
20/05/2019
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Γεωλογίας – Γεωμορφολογίας Δ΄ Εξαμήνου θα διεξαχθούν ημέρα Πέμπτη 30.05.2019 και ώρα 14:30 – 16:30 μμ. στο Αμφιθέατρο Σίδερη του ΓΠΑ.

20/05/2019 - 12:49