ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

20/05/2019 - 10:55 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
20/05/2019
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΚΙΛΙΕΣ & ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

 
 
 
 
 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
(V. vinifera L.)
 
 
 

Α/Α
 
 
 
 

1
ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ
 
 
 

2
ΑΘΗΡΙ
 
 
 

3
ΑΣΥΡΤΙΚΟ
 
 
 

4
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
 
 
 

5
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
 
 
 

6
ΛΗΜΝΙΟ
 
 
 

7
ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
 
 
 

8
ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ
 
 
 

9
ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ
 
 
 

10
ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
 
 
 

11
ΡΑΖΑΚΙ
 
 
 

12
ΡΟΔΙΤΗΣ
 
 
 

13
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ
 
 
 

14
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ
 
 
 

15
CABERNET SAUVIGNON
 
 
 

16
CHARDONNAY
 
 
 

17
MERLOT
 
 
 

 
 
 
 
 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
 
 
 
 

Α/Α
 
 
 
 

1
1103 PAULSEN
 
 
 

2
140 RUGGERI
 
 
 

3
41B
 
 
 

4
110 RICHTER
 
 
 

5
SO4
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20/05/2019 - 10:55